کاهش وزن

برنامه تمرینی کاهش وزن

روز اول:

 1.  پرس سینه هالتر (فاصله دست ها متوسط)                              ۱۰، ۱۲، ۱۵
 2. فلای با دمبل                                                                           ۱۰*۳
 3. ددلیفت با هالتر                                                                      ۶، ۸، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵
 4. زیر بغل هالتر خم                                                                    ۸، ۱۰، ۱۰
 5. زیر بغل سیمکش از جلو دست باز                                             ۸، ۱۰، ۱۰
 6. شکم کرانچ                                                                              ۳۵*۳
 7. تردمیل ( اختیاری)                                                                    ۲۰ دقیقه

 

روز دوم:

 1. تردمیل                                                                                    ۲۰ دقیقه
 2. دوچرخه                                                                                   ۱۵ دقیقه
 3. مسگری با چوب                                                                       ۳۰*۳
 4. کرانچ شکم                                                                              ۳۵*۳

 

روز سوم:

 1. اسکات هالتر                                                                            ۶، ۸، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵
 2. جلو پا نشسته                                                                          ۱۰، ۱۲، ۱۲
 3. پشت پا نشسته                                                                       ۱۰، ۱۲، ۱۲
 4. کرانچ شکم                                                                               ۳۵*۳
 5. میز شکم                                                                                  ۳۰*۳

 

روز چهارم:

 1. نشر از جانب                                                                             ۱۰، ۱۲، ۱۲
 2. نشر سیمکش تک دست                                                            ۱۰، ۱۲، ۱۲
 3. سرشانه دمبل آرنولدی                                                               ۱۰*۳
 4. پشت بازو هالتر خوابیده                                                            ۸*۳
 5. پشت بازو سیمکش دست برعکس                                             ۱۰*۳
 6. جلو بازو فیله لاری                                                                     ۱۰*۳
 7. جلو بازو تناوبی سطح شیبدار                                                     ۸*۲
 8. جلو بازو سیمکش                                                                     ۱۲*۳

 

روز پنجم و ششم:

 1. تردمیل                                                                                   ۲۰ دقیقه
 2. دوچرخه                                                                                  ۱۵ دقیقه
 3. مسگری با چوب                                                                      ۳۰*۳
 4. کرانچ شکم                                                                             ۳۵*۳

 

روز هفتم:

استراحت

 

 

 

نوشته های مرتبط

سبزیجات دارای پروتئین

۲۰

فروردین
بلاگ

سبزیجات ماهیچه ساز

گوشت تنها منبع پروتئین نیست بلکه، شما می توانید قسمتی از میزان روزانه بدن خود به پروتئین را از طریق مصرف سبزیجات رفع کنید. با[…]